Selection of original and old books, printed before 1916

Showing 1–18 of 27 results

1746 Don Quichot, Cervantes (in Dutch)

1.250,00

Dutch original 1746 edition of Jacob Campo Weyerman (1677-1747) of the great work of Miguel de Cervantes, Don Quixote: From voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door beroemden Picart den den Romein in andere voornaame meesters, in XXXI kunstplaaten, Uitmuntende na Schilderyen will Coypel, in’t Koper gebragt: Beschreeven op een ‘vryen in vrolyken Trant…