Selection of original and old books, printed before 1916

Showing 1–18 of 32 results

Out Of Stock
Add to tracking list
Add to tracking list

1746 Don Quichot, Cervantes (in Dutch)

1.250,00

Dutch original 1746 edition of Jacob Campo Weyerman (1677-1747) of the great work of Miguel de Cervantes, Don Quixote: From voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door beroemden Picart den den Romein in andere voornaame meesters, in XXXI kunstplaaten, Uitmuntende na Schilderyen will Coypel, in’t Koper gebragt: Beschreeven op een ‘vryen in vrolyken Trant…